ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  

การตรวจสอบข้อมูลลงเวลาการปฏิบัติงาน

 เมื่อ: 27/10/2557 14:02:27, ข้อมูลโดย:สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการเข้าระบบข้อมูลลงเวลาการปฏิบัติงาน

1. เข้าเว็บไซต์ที่ : http://hrd2.rmutsb.ac.th/home

2. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วให้ทำการ Login ด้วย Username และ Password ที่ใช้ในการเข้าระบบ HRD

ขั้นตอนการเข้าระบบข้อมูลลงเวลาการปฏิบัติงาน

3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกเมนู “บุคลากรทั่วไป”

ขั้นตอนการเข้าระบบข้อมูลลงเวลาการปฏิบัติงาน

4. เลือกแถบเมนู “ข้อมูลลงเวลาการปฏิบัติงาน” เพื่อดูข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน

ขั้นตอนการเข้าระบบข้อมูลลงเวลาการปฏิบัติงาน

5. การแสดงข้อมูลลงเวลาการปฏิบัติงาน

5.1 บุคลากรทั่วไปสามารถเข้าระบบเพื่อดูข้อมูลลงเวลาการปฏิบัติงานได้ในเวลา 09.00 น.
5.2 การดูข้อมูลลงเวลาการปฏิบัติงานในวันทำการปัจจุบัน จะมีข้อมูลเฉพาะเวลามาปฏิบัติงานของวันปัจจุบันเท่านั้น และหากต้องการดูข้อมูลลงเวลาการปฏิบัติงาน เวลามาและเวลากลับ จะต้องดูข้อมูลในวันถัดไป
5.3 การแสดงข้อมูลการลงเวลาการปฏิบัติงานนั้น บุคลากรจะต้องสแกนลายนิ้วมือไม่เกิน 08.45 น. หากเกินเวลาที่กำหนด ข้อมูลจะไม่แสดงในระบบ
5.4 ในกรณีที่บุคลากรสแกนลายนิ้วมือเกินเวลา 08.30 น. จะต้องเขียนใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ เพื่อขอบันทึกเวลามาปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงาน

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข่าวอื่นๆ  
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการ หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อ ถือว่าท่านยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
(เรียนรู้เพิ่มเติม)